Ceny netto w PLN za miesiąc przy różnych pakietach i płatnościach
Pakiet - UsługiStartowyPodstawowyStandardRozszerzony
Adres do rejestracji firmy
Adres do korespondencji
Powiadamianie o nadejściu poczty
Skanowanie poczty i przesyłanie e-mailem
Odsyłanie na wskazany adres pocztą tradycyjną
Umowa na czas nieoznaczony, 1 mies 79 109 139
Umowa i płatność 3 m-ce, rabat 5%~75~103~132
Umowa i płatność 6 m-cy, rabat 10%~71~98~125
Umowa i płatność 12 m-cy, rabat 15%49~67~92~118
Umowa i płatność 2 lata39