Wirtualne biuro Warszawa Mokotów firmy P.U. DOMBAR umożliwia zawarcie umowy na swoje usługi również zdalnie, za pośrednictwem internetu. Nie musisz do nas przyjeżdżać, aby rozpocząć współpracę w ramach wirtualnego biura.
W tym celu należy wykonać następujące czynności:
1. Rejestracja w systemie
2. Przesłanie do biura DOMBAR wymienionych poniżej dokumentów
- obie strony dowodu osobistego osoby/osób uprawnionych do reprezentacji firmy
- oświadczenie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z zawarciem i realizacją umowy z P.U. DOMBAR oraz dokumentów określonych dla różnych form działalności gospodarczej
3. Po weryfikacji danych otrzymacie Państwo informację o:
- pomyślnym przebiegu weryfikacji oraz załącznik z projektem umowy lub
- braku kompletu dokumentów, lub potrzebie przesłania dodatkowych dokumentów
4. Należy wydrukować załącznik z projektem umowy w dwóch egzemplarzach, oba muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji firmy i odesłane pocztą do biura P.U. DOMBAR
5. Po zaksięgowaniu pierwszej wpłaty na rachunku P.U. DOMBAR drogą pocztową otrzymacie Państwo jeden egzemplarz umowy z kompletem podpisów oraz fakturę

Schemat działania