Pracujemy, aby wirtualne biuro dla naszych klientów było dostępne on-line. Na naszej stronie, po zalogowaniu, znajdziesz informacje o:

Twoich danych teleadresowych

danych Twojej firmy

zamówionych usługach

bieżących oraz zrealizowanych płatnościach

przesyłkach wysłanych do Ciebie zwykłą i elektroniczną pocztą

innych opcjach wprowadzanych w miarę rozwoju systemu informatycznego