Urząd Dzielnicy Mokotów
m. st. Warszawa
ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
tel.: 22 565 15 16
www.mokotow.waw.pl

Urząd Skarbowy
Warszawa-Mokotów
ul. Postępu 16A
02-676 Warszawa
tel.: 22 502 00 00
www.is.waw.pl

ZUS III Oddział w Warszawie
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel.: 22 623 30 00
www.zus.pl

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa
tel.: 22 464 20 00
www.stat.gov.pl

Centralna Informacja
Krajowego Rejestru Sądowego

ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
tel.: 22 397 65 15