501 310 304
dombar@o2.pl
WARSZAWA-MOKOTÓW

Ceny pakietów (netto w PLN, zaokrąglone do wartości całkowitych):

Płatność m-ce 1 3 6 12 24
PAKIETY 0% 5% 10% 15% X
startowy X X X 49 39
podstawowy 79 75 71 67 X
standardowy 109 103 98 92 X
rozszerzony 139 132 125 118 X

Usługi dla pakietów. Pakiet wyższy zawiera usługi niższego:

startowy
  • adres do rejestracji firmy
  • adres dla poczty przychodzącej
podstawowy + powiadamianie o nowej korespondencji
standardowy + skanowanie przesyłek przychodzących 1)
roszerzony + odsyłanie przesyłek na wskazany adres 1)

1) zakres usługi określony w umowie

Przedsiębiorstwo Usługowe
DOMBAR
ul. Wejnerta 21/23
02-619 Warszawa
NIP: 5210400375
REGON: 011785998
Rach bank: 54 1140 2004 0000 3502 3492 6065

tel: 501 310 304

Do przygotowania umowy należy przesłać do PU DOMBAR:

  • Jeden z numerów rejestrowych (NIP, KRS, REGON)
  • Nazwa firmy
  • Umowa spółki - przy spółce w organizacji
  • Umowa przeniesienia udziałów wraz z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników powołującą Zarząd - przy zakupie udziałów
  • Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu osoby do kontaktów bieżących
  • Nazwa pakietu, lub usług dot. poczty przychodzącej

§ 1. Postanowienia ogólne

Każdy użytkownik czytając, przeglądając lub używając serwis internetowy wirtualnebiurowarszawamokotow.pl akceptuje poniższe zasady. Firma P.U. DOMBAR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu wirtualnebiurowarszawamokotow.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jeżeli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności, prosimy nie odwiedzać naszych stron www.

§ 2. Dane osobowe

Podczas korzystania z serwisu wirtualnebiurowarszawamokotow.pl mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wypełnienie pól formularza dotyczących danych, które są niezbędne z uwagi na sposób funkcjonowania systemu informatycznego, właściwość usługi lub są wymagane prawem jest obowiązkowe. Niewypełnienie wymaganych pól formularza zablokuje czynność, której dane dotyczyły. Dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Serwisu w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem. Firma nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników serwisu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 3. Niezapowiedziane wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z serwisem wirtualnebiurowarszawamokotow.pl, z wyłączeniem informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (o ile użytkownik nie wyraził zgody na przesłanie tego typu informacji).

§ 4. Technologia cookies

Niektóre strony naszego serwisu mogą wykorzystywać cookies (niewielka porcja informacji zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą to serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego samego komputera), do celów statystycznych lub ułatwienia korzystania z funkcjonalności serwisu. Warunkiem działania tych plików jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nie usuwanie ich z dysku. Działanie (dostępność) witryny wirtualnebiurowarszawamokotow.pl nie wymaga akceptacji cookies. Więcej informacji na temat wyłączania cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek oraz treść sekcji "help" danej przeglądarki.

§ 5. Zastrzeżenia prawne

Zawartość serwisu jest własnością firmy P.U. DOMBAR i jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawą z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 94/24/83 z późn. zm.). Firma P.U. DOMBAR nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu.